Rozwierno-uchylne lewe, rozwierno-uchylne prawe, szklenie stałe w skrzydle

Typy okien 4-skrzydłowe podział symetryczny poziomy 50-50 rozwierno-uchylne lewe rozwierno-uchylne prawe szklenie stałe w skrzydle

Okno czteroskrzydłowe otwierane do wewnątrz. Lewe górne skrzydło rozwierno-uchylne otwierane na lewo z klamką po prawej stronie. Prawe górne skrzydło rozwierno-uchylne otwierane na prawo z klamką po lewej stronie. Prawe i lewe dolne skrzydło szklenie w skrzydle stałe, nieotwierane.