Rozwierno-uchylne lewe, rozwierne prawe, słupek ruchomy, szklenie stałe w ramie

Typy okien 4-skrzydłowe podział niesymetryczny pionowy 70-30 z ruchomym słupkiem rozwierno-uchylne lewe rozwierne prawe słupek ruchomy szklenie stałe w ramie

Okno czteroskrzydłowe otwierane do wewnątrz. Lewe górne skrzydło rozwierno-uchylne otwierane na lewo z klamką po prawej stronie. Prawe górne skrzydło ze słupkiem ruchomym rozwierne na prawą stronę. Prawe i lewe dolne skrzydło szklenie w ramie stałe, nieotwierane.