Szklenie stałe w skrzydle

Typy okien 4-skrzydłowe podział niesymetryczny pionowy 30-70 szklenie stałe w skrzydle

Okno czteroskrzydłowe. Lewe, prawe górne i dolne skrzydło szklenie w skrzydle stałe, nieotwierane.