Szklenie stałe w ramie

Typy okien 4-skrzydłowe podział niesymetryczny pionowy 30-70 szklenie stałe w ramie

Okno czteroskrzydłowe. Lewe, prawe górne i dolne skrzydło szklenie w ramie stałe, nieotwierane.