Uchylne klamki na środku, rozwierno-uchylne lewe, słupek ruchomy, rozwierne prawe

Typy okien 4-skrzydłowe podział niesymetryczny pionowy 30-70 z ruchomym słupkiem uchylne klamka u góry rozwierne lewe słupek ruchomy rozwierno-uchylne prawe

Okno czteroskrzydłowe otwierane do wewnątrz. Lewe górne skrzydło uchylne z klamką z prawej strony. Prawe górne skrzydło uchylne z klamką z lewej strony. Lewe dolne skrzydło rozwierno-uchylne otwierane na lewo z klamką po prawej stronie. Prawe dolne skrzydło ze słupkiem ruchomym rozwierne otwierane na prawą stronę.