Uchylne klamki na środku, rozwierne lewe, słupek ruchomy, rozwierno-uchylne prawe

Typy okien 4-skrzydłowe podział niesymetryczny pionowy 30-70 z ruchomym słupkiem uchylne klamki na środku rozwierno-uchylne lewe słupek ruchomy rozwierne prawe

Okno czteroskrzydłowe otwierane do wewnątrz. Lewe górne skrzydło uchylne z klamką z prawej strony. Prawe górne skrzydło uchylne z klamką z lewej strony. Lewe dolne skrzydło ze słupkiem ruchomym rozwierne otwierane na lewą stronę. Prawe dolne skrzydło rozwierno-uchylne otwierane na prawo z klamką po lewej stronie.