Uchylne z klamką na środku, szklenie stałe w ramie

Typy okien 3-skrzydłowe podział symetryczny poziomy 33-33-33 uchylne z klamką na środku szklenie stałe w ramie

Okno trzyskrzydłowe otwierane do wewnątrz. Lewe i środkowe skrzydło uchylne z klamką na środku. Prawe skrzydło szklenie w ramie stałe, nieotwierane.