Szklenie stałe w skrzydle

Typy okien 3-skrzydłowe podział symetryczny poziomy 33-33-33 szklenie stałe w skrzydle

Okno trzyskrzydłowe. Lewe, środkowe i prawe skrzydło szklenie w skrzydle stałe, nieotwierane.