Rozwierno-uchylne lewe, szklenie stałe w skrzydle

Typy okien 3-skrzydłowe podział symetryczny poziomy 33-33-33 rozwierno-uchylne lewe szklenie stałe w skrzydle

Okno trzyskrzydłowe otwierane do wewnątrz. Lewe skrzydło rozwierno-uchylne otwierane na lewo z klamką z prawej strony. Środkowe i prawe skrzydło szklenie w skrzydle stałe, nieotwierane.