Uchylne z klamką z prawej strony, szklenie stałe w skrzydle

Typy okien 3-skrzydłowe podział symetryczny pionowy 33-33-33 uchylne z klamką z prawej strony szklenie stałe w skrzydle

Okno trzyskrzydłowe otwierane do wewnątrz. Górne skrzydło uchylne z klamką z prawej strony. Środkowe i dolne skrzydło szklenie w skrzydle stałe, nieotwierane.