Szklenie stałe w skrzydle

Typy okien 3-skrzydłowe podział symetryczny pionowy 33-33-33 szklenie stałe w skrzydle

Okno trzyskrzydłowe. Górne, środkowe i dolne skrzydło szklenie w skrzydle stałe, nieotwierane.