Rozwierno-uchylne lewe, rozwierno-uchylne prawe, szklenie stałe w ramie

Typy okien 3-skrzydłowe podział niesymetryczny pionowy 70-30 rozwierno-uchylne lewe rozwierno-uchylne prawe szklenie stałe w ramie

Okno trzyskrzydłowe otwierane do wewnątrz. Górne lewe skrzydło rozwierno-uchylne otwierane na lewo z klamką po prawej stronie. Górne prawe skrzydło rozwierno-uchylne otwierane na prawo z klamką po lewej stronie. Dolne skrzydło szklenie w ramie stałe, nieotwierane.